«

»

Dec 01

De uitgaven van de stad als Open Data

Sinds begin 2012 heeft Enschede een Open Data site. Wat er gepubliceerd is wordt netjes automatisch bijgewerkt, iets waar andere steden een voorbeeld aan mogen nemen. Maar de hoeveelheid data die beschikbaar wordt gesteld groeit uiterst langzaam, met name omdat er intern geen tijd beschikbaar is en er nogal wat bezuinigingsdruk op de gemeente staat. Dan vallen alle optionele activiteiten vanzelf van de radar. Vandaar dat ik vorige maand een andere route heb geprobeerd: een WOB verzoek om data.

Nu is iedere vraag om documentatie aan een overheid altijd een WOB-verzoek, maar als je het er op zet wordt het ook zo opgevat. Aan een WOB verzoek hangen duidelijke termijnen waarbinnen ze afgehandeld moeten zijn, en dus is er een standaard proces voor binnen de gemeente, waar dat ontbreekt voor de pro-actieve uitbreiding van open data.

Op 4 oktober stuurde ik via het contactformulier op de website een (WOB-)verzoek, voor de zgn. IV3-bestanden. Dit zijn overzichten van begroting en uitgaven per kwartaal die door de gemeente verplicht aan het CBS worden gestuurd in een standaard formaat. Ik heb de IV3-bestanden van 2009 tot nu opgevraagd. Op 14 oktober ontving ik de gevraagde bestanden. In mijn verzoek had ik ook gevraagd de bestanden via de open data pagina op enschede.nl te publiceren, en dat is op 29 oktober gebeurd. Download hier de uitgaven van 2009 tot nu.

Voor het Amsterdamse stadsdeel centrum zijn de iv3-bestanden gebruikt voor een data-visualisatie op openspending.nl. Ik ga kijken of ik de gekregen bestanden zo kan bewerken dat ze ook voor visualisaties te benutten zijn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>