«

»

Apr 16

Sport Data

Samen met Hans Koenders en Patrick Reijnders (beiden Gemeente Enschede) had ik vandaag een gesprek met Gjalt Gjaltema (afdelingshoofd sportaccomodaties Gemeente Enschede). Om te praten over open data, en over sport.

Het idee hierbij is om per beleidsthema gericht te kijken naar welke data er beschikbaar zou kunnen worden gemaakt, en bovendien te kijken of de Gemeente zelf er ook wat aan heeft dat die data beschikbaar komt. Vandaag was het eerste gesprek, in wat ik hoop dat een langere reeks wordt, en het thema was dus sport.

Data die er is:

  • sportfaciliteiten (waar, wat kan er, hoe groot, openingstijden)
  • huurmogelijkheden (waar, wanneer beschikbaar, kosten, hoe boeken)
  • historisch gebruik / sportdeelname in de gemeente
  • routes (hardlooproutes, fietsroutes, etc.)

Nuttig, ook voor de Gemeente Enschede
De gemeente beschikt over allerlei sportfaciliteiten in de stad, en die zijn ook te huur voor organisaties en particulieren. Het is voor de gemeente interessant als de faciliteiten vaker en beter worden benut, dus als het aantal verhuurde uren omhoog gaat. Door data over beschikbaarheid ter beschikking te stellen, zou je hier positieve invloed op uit kunnen oefenen. Misschien bouwt iemand een app die je snel vanuit bijvoorbeeld je Facebookaccount een locatie laat huren voor vanavond voor je zaalvoetbal-ploegje met vijf vrienden.

Wat gaan we doen

  • Patrick Reijnders gaat bij de applicatiebeheerders de data over faciliteiten en verhuur bekijken en bespreken hoe die te ontsluiten.
  • Ton Zijlstra stuurt I&O Research een vraag over de historische sport data.

En jij? Wat wil jij?
Ben jij geïnteresseed om iets met sportgegevens uit Enschede te doen? Zou je graag nog andere data beschikbaar willen hebben? Hoe zou jij sport-data uit Enschede willen hergebruiken? Heb je voorbeelden van hoe sport data van overheden elders is hergebruikt? Laat even van je horen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>