Apr 08

Privacy in Enschede: Lezingen en workshops in april en mei

In april en mei vindt het ‘Privacy Event Enschede‘ plaats. Onder het motto “privacy is dood, lang leve de privacy” vinden op meerdere dagen lezingen plaats, en kun je zelf aan de slag met het beter bewaken van je eigen privacy.

Het is een mooi en interessant programma. De praktijkervaringen van Brenno de Winter, Arjen Kamphuis en Martijn van der Veen bijvoorbeeld wil je niet missen.

Quinta Clason (Stichting Cultuur) en Dave Borghuis (TkkrLab, FabLab Enschede) tekenen voor de organisatie.

De aftrap is het vertonen van de documentaire Panopticon in Concordia op 17 april.

 

Het verdere programma:

Donderdag 17 april – Documentaire Panopticon in Concordia

Zaterdag 19 april – Lezing Brenno de Winter :  ”Ik heb niets te verbergen, maar dat gaat je niets aan!” – HUB Twente

Vrijdag 25 April – Lezing Arjen Kamphuis : “Overheid past niet op onze privacy, dus doe het zelf.” – TETEM kunstruimte

Zaterdag 3 Mei – Lezing Martijn van der Veen : “Hoofdpijndossier privacy” – Bibliotheek Enschede

Zaterdag 10 Mei – Lezing Douwe Schmidt  : “Het is een rot netwerk, maar het is wel ons netwerk” – TwensteWelle

Zaterdag 17 Mei –  Privacy Cafe – TkkrLab / Performance Factory. Praktisch aan de slag om je eigen gegevens beter te beschermen.

Deelname aan alle onderdelen is gratis. Aanmelding is wel even nodig.

 

Mar 20

Enschedese financiële open data gevisualiseerd

De financiële gegevens die de Gemeente Enschede sinds oktober 2013 (en teruggaand tot en met 2009) publiceert als open data, zijn op Openspending.nl nu gevisualiseerd. Dat kondigde de Open State Foundation aan op de dag voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Op OpenSpending kun je nu de uitgaven en begrotingen van Enschede vergelijken met bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht of Den Haag. OpenSpending.nl werkt uiteindelijk aan landelijke dekking, zodat alle gemeenten, provincies en waterschappen met elkaar te vergelijken zijn.

Dat Enschede nu op openspending.nl te vinden is, is een mooie stap naar meer financiële transparantie, en een goede manier om de data die Enschede publiceert te gebruiken. De financiële data zelf is natuurlijk ook beschikbaar op opendata.enschede.nl

Mar 11

Alle gemeentelijke uitgaven in Overijssel als open data?

Afgelopen najaar publiceerde de Gemeente Enschede op verzoek de uitgaven en begrotingen van 2009 tot dat moment als open data. De vorm waarin die gegevens zijn gepubliceerd heet IV3, en is hoe gemeenten rapporteren aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Inmiddels zijn alle Overijsselse gemeenten benaderd voor dezelfde gegevens. Dit is daardoor tegelijkertijd een experiment om de omgang met verzoeken door gemeenten in Overijssel met elkaar te vergelijken.

De Gemeente Losser stuurde de bestanden meteen, en de Gemeente Enschede werkte de al gepubliceerde gegevens al net zo snel bij.

Van de overige 23 gemeenten horen we ongetwijfeld binnen 4 weken meer.

Als de data voor Overijssel compleet is, wordt die ook aan OpenSpending.nl ter beschikking gesteld, zodat alle gemeenten onderling vergeleken kunnen worden op hun inkomsten en uitgaven.

Dec 01

De uitgaven van de stad als Open Data

Sinds begin 2012 heeft Enschede een Open Data site. Wat er gepubliceerd is wordt netjes automatisch bijgewerkt, iets waar andere steden een voorbeeld aan mogen nemen. Maar de hoeveelheid data die beschikbaar wordt gesteld groeit uiterst langzaam, met name omdat er intern geen tijd beschikbaar is en er nogal wat bezuinigingsdruk op de gemeente staat. Dan vallen alle optionele activiteiten vanzelf van de radar. Vandaar dat ik vorige maand een andere route heb geprobeerd: een WOB verzoek om data.

Nu is iedere vraag om documentatie aan een overheid altijd een WOB-verzoek, maar als je het er op zet wordt het ook zo opgevat. Aan een WOB verzoek hangen duidelijke termijnen waarbinnen ze afgehandeld moeten zijn, en dus is er een standaard proces voor binnen de gemeente, waar dat ontbreekt voor de pro-actieve uitbreiding van open data.

Op 4 oktober stuurde ik via het contactformulier op de website een (WOB-)verzoek, voor de zgn. IV3-bestanden. Dit zijn overzichten van begroting en uitgaven per kwartaal die door de gemeente verplicht aan het CBS worden gestuurd in een standaard formaat. Ik heb de IV3-bestanden van 2009 tot nu opgevraagd. Op 14 oktober ontving ik de gevraagde bestanden. In mijn verzoek had ik ook gevraagd de bestanden via de open data pagina op enschede.nl te publiceren, en dat is op 29 oktober gebeurd. Download hier de uitgaven van 2009 tot nu.

Voor het Amsterdamse stadsdeel centrum zijn de iv3-bestanden gebruikt voor een data-visualisatie op openspending.nl. Ik ga kijken of ik de gekregen bestanden zo kan bewerken dat ze ook voor visualisaties te benutten zijn.

Jun 24

Zet de Enschede Data Drinks in je agenda!

Dit zijn de data voor de komende Enschede Data Drinks

 • Maandag 24 juni, HUB Twente 19:30
 • Donderdag 26 september
 • Donderdag 24 oktober
 • Donderdag 21 november
 • Donderdag 23 januari 2014
 • Donderdag 20 februari 2014
 • Donderdag 27 maart 2014
 • Donderdag 24 april 2014
 • Donderdag 22 mei 2014
 • Donderdag 26 juni 2014

De Enschede Data Drinks vinden 9 keer per jaar plaats, maandelijks, met uitzondering van juli, augustus en december.

May 31

Data Drinks 24 juni: Enschedese leegstand aanpakken met Open Data!

Op 24 juni van 19:30-21:15 in The Hub Twente gaan we de leegstand in Enschede anders bekijken, tijdens een nieuwe editie van de Enschede Data Drinks. Welke mogelijkheden ontstaan er voor betrokken partijen als we beter zicht hebben op de informatie rondom leegstand? Of het nu gaat om andere gebruiksvormen, nieuwe behoeften signaleren, vicieuze cirkels doorbreken, of stakeholders in staat te stellen betere beslissingen te nemen: open data kan een relevant ingrediënt zijn. In een vlot tempo leggen we verbindingen tussen alle aspecten van leegstand, betrokken partijen (ook de onzichtbare en niet georganiseerde), en bijbehorende databronnen. Zodat we na afloop gerichter betrokkenen kunnen mobiliseren, en hen kunnen voorzien van de data die ze nodig hebben. De sessie wordt begeleid door Ton Zijlstra (Open Data Enschede / The Green Land), en Ludwin Bodde (Stichting PIT, Platform Initiatieven Tijdelijkheid)

 • Enschede Data Drinks: 24 juni 2013, 19:30-21:15 (na afloop borrel bij Jansen & Jansen)
 • Locatie: The Hub Twente, Boulevard 1945 3, Enschede (voormalig SLO / Saxion gebouw, ingang aan de busbaan)
 • Delen / volgen op afstand: #od053

Kom naar de Enschede Data Drinks! Schrijf je nu in!

Mar 01

De status van Open Data in Europa

Tijdens de international ePSIplatform conferentie in Warschau, hield Ton Zijlstra de opening key-note. Thema was de huidige status van Open Data in Europa: wat is er bereikt, wat is nog niet goed, en welke uitdagingen liggen er voor ons. Zie hieronder de slides en de video (in het Engels).

Nov 13

Worldwide Open Data Day: 23 Februari 2013

Doe mee met Open Data Day!
De derde wereldwijde Open Data Day vindt plaats op 23 februari. In tientallen steden op alle continenten zullen lokale groepen aan open data projecten werken. Om lokale data beschikbaar en bruikbaar te maken en om toepassingen te bouwen, maar ook om bestaande toepassingen geschikt te maken voor lokaal gebruik. Op die manier wordt Open Data lokaal en wereldwijd waardevol ingezet.

In 2010 en 2011 deden we in Enschede mee, dus laten we zorgen dat we er dit keer ook weer bij zijn!

Heb je al ideeën voor een thema? Wil je meehelpen het te organiseren en mensen te enthousiasmeren om in Enschede mee te doen? Laat even van je horen in de reacties, of door een mail te sturen aan ton.zijlstra@gmail.com

Op OpenDataDay.org komt snel meer informatie (site op 13 november nog niet in de lucht) over andere steden die mee doen.

4 december Open Data Enschede
De eerste Open Data Day in Enschede, in december 2010

Apr 26

Open Data als beleidsgereedschap

Open data is vanuit overheidsperspectief vaak vooral interessant voor ‘anderen’. Voor burgers omwille van transparantie, voor bedrijven omwille van economisch potentieel. Maar om open data echt te laten beklijven moet het denk ik ook nuttig zijn voor de overheid zelf. Open data als beleidsgereedschap dus.

Op 20 april tijdens de Nationale Conferentie Open Data in Eindhoven, gaf ik met mijn collega Frank Verschoor een workshop over dat onderwerp. Hoe helpt open data bij de eigen beleidsdoelstellingen en -taken? Hoe helpt open data voor de burgers en doelgroepen bij je beleidstaken? Als je anders wilt werken, horen daar andere instrumenten bij. Open data is zo’n nieuw instrument.

We keken naar open data als hulpmiddel bij:

 • slimmer bezuinigen
 • vergroten van participatie
 • effectievere beleidsuitvoering
 • betere effectmeting
 • meer stimuleren van apps op je eigen beleidsterrein
 • meer voor jou nuttige data van overheden krijgen

We eindigden met een eenvoudige oefening om voor een beleidstaak te identificeren waar de kansen voor open data liggen.

Apr 16

Sport Data

Samen met Hans Koenders en Patrick Reijnders (beiden Gemeente Enschede) had ik vandaag een gesprek met Gjalt Gjaltema (afdelingshoofd sportaccomodaties Gemeente Enschede). Om te praten over open data, en over sport.

Het idee hierbij is om per beleidsthema gericht te kijken naar welke data er beschikbaar zou kunnen worden gemaakt, en bovendien te kijken of de Gemeente zelf er ook wat aan heeft dat die data beschikbaar komt. Vandaag was het eerste gesprek, in wat ik hoop dat een langere reeks wordt, en het thema was dus sport.

Data die er is:

 • sportfaciliteiten (waar, wat kan er, hoe groot, openingstijden)
 • huurmogelijkheden (waar, wanneer beschikbaar, kosten, hoe boeken)
 • historisch gebruik / sportdeelname in de gemeente
 • routes (hardlooproutes, fietsroutes, etc.)

Nuttig, ook voor de Gemeente Enschede
De gemeente beschikt over allerlei sportfaciliteiten in de stad, en die zijn ook te huur voor organisaties en particulieren. Het is voor de gemeente interessant als de faciliteiten vaker en beter worden benut, dus als het aantal verhuurde uren omhoog gaat. Door data over beschikbaarheid ter beschikking te stellen, zou je hier positieve invloed op uit kunnen oefenen. Misschien bouwt iemand een app die je snel vanuit bijvoorbeeld je Facebookaccount een locatie laat huren voor vanavond voor je zaalvoetbal-ploegje met vijf vrienden.

Wat gaan we doen

 • Patrick Reijnders gaat bij de applicatiebeheerders de data over faciliteiten en verhuur bekijken en bespreken hoe die te ontsluiten.
 • Ton Zijlstra stuurt I&O Research een vraag over de historische sport data.

En jij? Wat wil jij?
Ben jij geïnteresseed om iets met sportgegevens uit Enschede te doen? Zou je graag nog andere data beschikbaar willen hebben? Hoe zou jij sport-data uit Enschede willen hergebruiken? Heb je voorbeelden van hoe sport data van overheden elders is hergebruikt? Laat even van je horen!

Older posts «